Rychlý kontakt
tel. : +420 572 542 680
gsm : +420 608 866 376

Renovace podlah, Samonivelační podlahy, samonivelační povrchyANTISTATIK

PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
TECHNICKÝ LIST
ANTISTATIK
bezesparé průmyslové podlahy

charakteristika
Dvouvrstvá jednobarevná stěrková podlaha na bázi modifikovaných syntetických pryskyřic a příměsí elektrovodivých částic.

povrch
Jednobarevný, protiskluzový, antistatický s možností dalších úprav - barevné a optické rozdělení různých úseků. U stěn je možné provedení zaobleného fabionu s vytažením soklu do libovolné výše. Barva povrchu RAL 7032,7035,7038-7042. Další barevné odstíny nutno konzultovat.

oblast použití
Počítačové sály, operační sály, lakovny, provozovny s nebezpečím výbuchu vznikem statického náboje, elektrorozvodny a laboratoře.

aplikace
1. VRSTVA - zhotovení elektrovodivého můstku - na suchý a vyzrálý podklad po předchozí dokonalé přípravě (oprava dilatací, trhlin). Pomocí měděné fólie provedeme na podlaze vodivou mříž, která se ukončí připojením na zemnící soustavu objektu.
2. VRSTVA - svodová penetrační vrstva Nanáší se pomocí kovového hladítka. Pro lepší dodržení výšky vrstvy a celkové rovinatosti podlahy je do směsi přimíchána křemičitá frakce.
3. VRSTVA - finální a barevná úprava.Po odstranění přebytečných křemičitých písků a vybroušení rovinatosti předchozí vrstvy nanášíme pomocí zubaté stěrky finální barevnou vrstvu. Tato se volí z materiálu, který trvale odolá předpokládané chemické zátěži, připadně UV záření.

 

doba realizace
500 m2 , jedna pracovní četa - 2 dny.

pochůznost
Po 10 hodinách při 20 °C lze podlahu plně zatížit.

výhody
Snadná oprava a údržba. Antistatická případně elektrovodivá, odolná vůči chemické a mechanické zátěži a teplotním změnám. Bezespará. Splňuje ISO 9001.

technické údaje
pevnost v tlaku ------------------- 70 MPa
tvrdost ---------------------------- 60 MPa
pevnost v tahu za ohybu -------- 35 MPa
vodivost ----- 10 kOhm -100 MOhm dle pož.
rázová houževnatost ------------ 1,3 kJ/m2
přilnavost k podkladu ----------- >beton B30
obrusnost dle Böhma ------------ 7,21 cm
tloušťka vrstvy ------------------- 4 mm
lineární smrštění po vytvrz. ----- 0.10%
požární klasifikace --------------- C 1

cena
Je uvedena v ceníkovém listu. Vícepráce jsou předem určeny a naceněny dle skutečného stavu podkladové desky.

zatížení
Dosud největší zatížení této podlahy je ve výrobně hliníkového prášku Alboschlenk Bojkovice.

vzorek
Získáte na základě vyžádání.


RIVAL FLOOR, s.r.o.
Tovární 2013
686 03 Staré Město
Vedení společnosti
Tel. 572 542 680
Fax. 572 542 679
e-mail: rival@rivalfloor.cz

Soubory ke stažení